Ylioppilasliikkeen vaikuttaja

Aloitin opintoni Helsingin Yliopistossa vuonna 2013. Järjestötoiminta oli aiemmin johtanut minut silloiseen työpaikkaani, joten oli luonnollista että lähdin täysillä mukaan – niinpä jo vuoden 2014 alusta olin kehittämässä ainejärjestöni hallituksessa yhdistyksen viestintää. Tekeminen ei tietenkään loppunut siihen:

Järjestöihin liittyvät luottamustehtävät opiskeluaikana

Viikin taloustieteilijät – VITA ry:n yhdenvertaisuusvastaava 2020,
Tässä tehtävässä olen tuottanut ainejärjestöni käyttöön järjestöteknistä tietotaitoa ja uudistanut yhdistyksen yhdenvertaisuussuunnitelmaa hyödyntäen kahden toisiaan vastaavan pestin synergiaetuja.

HYAL ry:n ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava 2020,
Tänä toimintavuonna olen tuottanut uutta pohjaa yhdenvertaisuussuunnitelmalle, joka huomioi etäosallistujat ja tuottaa riittävästi konkreettista apua yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi yhdistyksen kaikissa toiminnoissa. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan olen toiminut tapahtumien turvallisuudesta vastaavana henkilönä.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Historian Ystävät ry:n taloudenhoitaja 2020,
tehtävässä olen toiminut hallituksen kokousten talousasioiden esittelijänä ja huolehtinut yhdistyksen kirjanpidon ajantasaisuudesta.

Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset – HYAL ry:n varapuheenjohtaja 2019,
varapuheenjohtajana toimin puheenjohtajan taisteluparina ja sparraajana sekä yhdistyksen hallinnon asiantuntijana.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Historian Ystävät ry:n sihteeri 2019,
tehtävässä olen toiminut hallituksen kokousten ja yhdistyksen kokousten sihteerinä sekä osallistunut tapahtumien järjestämiseen.

Ainejärjestöläisten edustajistoryhmän varapuheenjohtaja 2018,
edustajistoryhmän puheenjohtajistossa olen valmistellut ryhmän kokouksia ja kannanottoja edustajiston kokouksiin sekä tehnyt tarvittavat taustaselvitykset käsiteltävistä asioista.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Historian Ystävät ry:n sihteeri 2018,
tehtävässä olen toiminut hallituksen kokousten ja yhdistyksen kokousten sihteerinä sekä osallistunut tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi olen tuottanut yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa HYYHYn kirjaston bibliografiaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Historian Ystävät ry:n sihteeri 2017,
tehtävässä olen toiminut hallituksen kokousten ja yhdistyksen kokousten sihteerinä sekä osallistunut tapahtumien järjestämiseen.

HYYn talousjohtokunnan jäsen 2017
tehtävässä olen edustanut ainejärjestöläisten edustajistoryhmää hallituksen talousasioita valmistelevassa elimessä.

Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset – HYAL ry:n varapuheenjohtaja 2016,
tehtävässä olen vastannut yhdistyksen viestinnästä lanseeraten mm. uutena palveluna toimijablogin, tukenut muun hallitustyöskentelyn ohella puheenjohtajaa ja vaalipäällikköä tehtävissään sekä osallistunut aktiivisesti yhdistyksen toiminnalliseen puoleen. Lisäksi johdin projektiryhmää, joka teki esityksen yhdistyksen uusista säännöistä.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Historian Ystävät ry:n varapuheenjohtaja 2016,
tehtävässä olen järjestänyt virkistystapahtuman ja osallistunut yhdistyksen strategiatyöskentelyyn muun hallitustyön ohella.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen talousvaliokunnan jäsen 2016,
tehtävässä olen neuvonut taloudenhoitajaa yhdistyksen sijoituksiin liittyvissä asioissa.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen Fuksi- ja tuutorivastaava 2016,
tehtävässä olen järjestänyt uusien opiskelijoiden vastaanottoa teologiseen tiedekuntaan ja ollut mukana valitsemassa vuosikurssille tuutoreita.

Helsingin Yliopiston Teologisen Tiedekunnan tuutori 2015,
tehtävässä järjestin uusien opiskelijoiden vastaanottoa muiden tuutoreiden kanssa ja vedin omaa tuutoroitavaa pienryhmääni orientoivan viikon ajan ja paikoittain myös sen jälkeen, kun opiskelijat tarvitsivat akateemisesti kokeneemman opiskelijan tukea.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen hallintovastaava 2015,
tehtävä oli yhdistykselle uusi joten toimintani keskittyi käytäntöjen luomiseen ja jaostoni työnjaon organisointiin. Hallintojaosto keskittyy keventämään muiden jaostojen toimintaa valmistelemalla kokoukset ja tarvittavat asiakirjat sekä toteuttamalla annetut hallinnolliset toimeksiannot. Lisäksi johdin työryhmää, joka teki esityksen yhdistyksen uusista säännöistä.

Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset ry:n IT-henkilö 2015,
tehtävään kuului yhdistyksen uusien nettisivujen tekeminen ja sopivan hosting-ratkaisun löytäminen.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan järjestövaliokunnan varapuheenjohtaja 2014,
tehtävässä järjestin ja osallistuin HYYn piirissä toimivien järjestöjen puheenjohtajaseminaarien ja virityspäivien järjestämiseen, järjestöjen tilakierroksiin sekä järjestötoimijoiden kouluttamiseen

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen tiedotusvastaava 2014,
tehtävässä uudistin yhdistyksen viestintäkäytännöt, aloitin jatkuvan palautteenkeräämisen toiminnan kehittämiseksi ja päivitin tiedotuslistojen toimintaperiaatteet saadun palautteen perusteella.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen luottamusopiskelijoiden sihteeri 2013,
tehtävässä vastasin luottamusopiskelijoiden kokousten pöytäkirjojen kirjoittamisesta ja asianmukaisuudesta. Osallistuin uusien opiskelijoiden tapahtumien järjestämiseen.