Tummempi vihreä

Oletko kuullut hiiliverosta? Sähkön pientuotannon rakentamisen tukemisesta? Maalämpöpumpuista? Niistä minä kuluttajana ja aktiivisena kansalaisena pidän. Taloyhtiöni puheenjohtajana edistän sekä taloni että koko Merihaan alueella aidosti ympäristöystävällistä politiikkaa. Selvitämme mahdollisuutta maalämmön käyttöön koko alueella, ja rakennamme yhdessä muiden taloyhtiöiden kanssa aurinkopaneelistoja alueen rakennusten katoille. Toisiin asukkaisiin vetoavat ympäristösyyt, joihinkin pitkän ajan kustannussäästöt ja kolmansia taas kiinnostaa kiinteistöjen arvonnousu. Joka tapauksessa olemme yhtä mieltä siitä, että paikallisesti tuotettu sähkö on parempi vaihtoehto esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun sähköön.

Toisaalta pidän sähkö- ja hybridiautoista, metrosta, raitiovaunusta ja sähkäyttöisistä drone-pakettikuljettimista. Ne ovat kätevästi siirtyneet tulevaisuudesta osaksi nykypäivää ja kuormittavat korvaavina logistiikkapalveluina sellaisia kuljetusmenetelmiä, joiden pääasiallinen energianlähde on edelleen fossiilissa polttoaineissa. Kaikkea tätä infrastruktuuria ei ainakaan toistaiseksi voida sähköistää kuitenkaan pelkästään uusiutuvilla energianlähteillä jo siitä syystä, että tarvitsemme Suomessa kaukolämpöä. Tämän takia kannatan kivihiilivoimaloiden korvaamista sekä uusiutuvilla että ydinvoimalaitoksilla – mielellään toriumia polttoaineenaan käyttävillä. Torium on mielenkiintoinen vaihtoehto uraanille, sillä sen ydinpolttoainejätteen määrä on pienenmpi ja puoliintumisaika on merkittävästi lyhyempi kuin uraanilla.